Cốc đựng thuốc dùng cho máy xông

Cốc đựng thuốc dùng cho máy xông

Cốc đựng thuốc dùng cho máy xông

Giá: 200.000 đ

Mặt nạ dùng cho máy xông mũi họng

Mặt nạ dùng cho máy xông mũi họng

Mặt nạ dùng cho máy xông mũi họng

Giá: 70.000 đ

Dây dẫn khí dùng cho máy xông mũi họng

Dây dẫn khí dùng cho máy xông mũi họng

Dây dẫn khí dùng cho máy xông mũi họng

Giá: 180.000 đ