Máy đo đường huyết Onetouch Ultra Plus Flex

Máy đo đường huyết Onetouch Ultra Plus Flex

Máy đo đường huyết Onetouch Ultra Plus Flex

Giá: 1.550.000 đ

Máy đo đường huyết Onetouch Ultra 2

Máy đo đường huyết Onetouch Ultra 2

Máy đo đường huyết Onetouch Ultra 2

Giá: 1.550.000 đ

Máy đo đường huyết Medisana Meditouch 2

Máy đo đường huyết Medisana Meditouch 2

Máy đo đường huyết Medisana Meditouch 2

Giá: 1.380.000 đ

Máy đo đường huyết Omron HEA-221

Máy đo đường huyết Omron HEA-221

Máy đo đường huyết Omron HEA-221

Giá: 1.400.000 đ

Máy đo đường huyết Omron HEA-220

Máy đo đường huyết Omron HEA-220

Máy đo đường huyết Omron HEA-220

Giá: 1.050.000 đ

Kim lấy máu máy đo đường huyết

Kim lấy máu máy đo đường huyết

Kim lấy máu máy đo đường huyết

Giá: 2.000 đ