Máy đo đường huyết Accu Chek Guide Nhập Khẩu Mỹ

Máy đo đường huyết Accu Chek Guide Nhập Khẩu Mỹ

Máy đo đường huyết Accu Chek Guide Nhập Khẩu Mỹ

Giá: 1.500.000 đ

Máy Đo Đường Huyết Accu Chek Instant - Đức

Máy Đo Đường Huyết Accu Chek Instant - Đức

Máy Đo Đường Huyết Accu Chek Instant - Đức

Giá: 1.050.000 đ

Máy đo đường huyết Arkray Glucocard Nhật Bản

Máy đo đường huyết Arkray Glucocard Nhật Bản

Máy đo đường huyết Arkray Glucocard Nhật Bản

Giá: 980.000 đ

Máy đo đường huyết Instant Germany

Máy đo đường huyết Instant Germany

Máy đo đường huyết Instant Germany

Giá: 1.050.000 đ

Máy đo đường huyết Onetouch Ultra Plus Flex

Máy đo đường huyết Onetouch Ultra Plus Flex

Máy đo đường huyết Onetouch Ultra Plus Flex

Giá: 1.550.000 đ

Máy đo đường huyết OnCall Plus

Máy đo đường huyết OnCall Plus

Máy đo đường huyết OnCall Plus

Giá: 750.000 đ

Máy đo đường huyết Guide USA

Máy đo đường huyết Guide USA

Máy đo đường huyết Guide USA

Giá: 1.500.000 đ

Máy đo đường huyết Active Germany

Máy đo đường huyết Active Germany

Máy đo đường huyết Active Germany

Giá: 950.000 đ

Máy đo đường huyết Accu Chek Performa

Máy đo đường huyết Accu Chek Performa

Máy đo đường huyết Accu Chek Performa

Giá: 1.290.000 đ

Máy đo đường huyết Omron HGM-111

Máy đo đường huyết Omron HGM-111

Máy đo đường huyết Omron HGM-111

Giá: 1.280.000 đ

Hộp 25 que thử đường huyết Accu Chek Guide

Hộp 25 que thử đường huyết Accu Chek Guide

Hộp 25 que thử đường huyết Accu Chek Guide

Giá: 290.000 đ

Máy đo đường huyết Omron HGM-112

Máy đo đường huyết Omron HGM-112

Máy đo đường huyết Omron HGM-112

Giá: 1.050.000 đ

Hộp 25 que thử đường huyết Accu Chek Instant

Hộp 25 que thử đường huyết Accu Chek Instant

Hộp 25 que thử đường huyết Accu Chek Instant

Giá: 250.000 đ

Máy đo đường huyết Onetouch Ultra 2

Máy đo đường huyết Onetouch Ultra 2

Máy đo đường huyết Onetouch Ultra 2

Giá: 1.550.000 đ

Máy đo đường huyết Medisana Meditouch 2

Máy đo đường huyết Medisana Meditouch 2

Máy đo đường huyết Medisana Meditouch 2

Giá: 1.380.000 đ

Máy đo đường huyết Omron HEA-221

Máy đo đường huyết Omron HEA-221

Máy đo đường huyết Omron HEA-221

Giá: 1.400.000 đ

Máy đo đường huyết Omron HEA-220

Máy đo đường huyết Omron HEA-220

Máy đo đường huyết Omron HEA-220

Giá: 1.050.000 đ

Kim lấy máu máy đo đường huyết

Kim lấy máu máy đo đường huyết

Kim lấy máu máy đo đường huyết

Giá: 2.000 đ

Que thử đường huyết Omron  - 25 que

Que thử đường huyết Omron - 25 que

Que thử đường huyết Omron - 25 que

Giá: 290.000 đ

Que thử đường huyết Performa

Que thử đường huyết Performa

Que thử đường huyết Performa

Giá: 350.000 đ

Que thử đường huyết Active

Que thử đường huyết Active

Que thử đường huyết Active

Giá: 270.000 đ

Máy đo đường huyết Accu Chek Active

Máy đo đường huyết Accu Chek Active

Máy đo đường huyết Accu Chek Active

Giá: 950.000 đ