Máy đo đường huyết OnCall Plus

Máy đo đường huyết OnCall Plus

Máy đo đường huyết OnCall Plus

Giá: 750.000 đ

Máy đo đường huyết Omron HGM-111

Máy đo đường huyết Omron HGM-111

Máy đo đường huyết Omron HGM-111

Giá: 1.280.000 đ

Máy đo đường huyết Omron HGM-112

Máy đo đường huyết Omron HGM-112

Máy đo đường huyết Omron HGM-112

Giá: 1.050.000 đ

Que thử đường huyết Omron  - 25 que

Que thử đường huyết Omron - 25 que

Que thử đường huyết Omron - 25 que

Giá: 290.000 đ